MOLOER   BRYGGER   MUDRING   SLEP   SJØTRANSPORT   MORINGER   SJØLEDNING

Entreprenørselskap for arbeid i og nær sjø

Kontakt oss

MOLOER

Vi bygger moloer og/eller bølgebrytere av steinfyllinger eller blokker av stein. Vi reparerer selvfølgelig også eksisterende anlegg. 

BRYGGER

Viken Sjøtjeneste leverer alle typer brygger. Vi leverer brygger i stål/betong, stein/betong, tre - samt flytebrygger. Vi bygger i bryggefronter i tre og stein. Vi bygger i bryggefronter i tre og stein.

MUDRING

Viken Sjøtjeneste har egnet utstyr for mudring, og betydelig kompetanse for å utføre dette. Vi har mudret for kunder fra hele Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Agder. Alltid fornøyde kunder. 

SLEP OG SJØTRANSPORT

Slep, flytting av utstyr, massetransport. Vi påtar oss slep av lekterer og annet slep til blant annet flytting av utstyr.

MORINGER

Vi utfører morings-oppdrag både til forankring av båter og brygge/bryggeanlegg. VI har den kompetansen som er nødvendig for å sikre riktige dimensjoner i forhold til belastningene, og at de legges riktig både i forhold til være og bunnforhold. Vi skaffer også moring hvis det er ønske om å legge den ut selv.