MOLOER   BRYGGER   MUDRING   SLEP   SJØTRANSPORT   MORINGER   SJØLEDNING

Entreprenørselskap for arbeid i og nær sjø

Kontakt oss

ENTREPRENØRER

- Se vår referanseliste

BÅTFORENINGER - HAVNER

OFFENTLIG SEKTOR

SMÅ OG STORE OPPDRAG

MOLOER

Vi bygger moloer og/eller bølgebrytere av steinfyllinger eller blokker av stein. Vi reparerer selvfølgelig også eksisterende anlegg. 

BRYGGER

Viken Sjøtjeneste leverer alle typer brygger. Vi leverer brygger i stål/betong, stein/betong, tre - samt flytebrygger. Vi bygger bryggefronter i tre og stein. 

MUDRING

Viken Sjøtjeneste har egnet utstyr for mudring, og betydelig kompetanse for å utføre dette. Vi har mudret for kunder fra hele Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Agder. Alltid fornøyde kunder. 

SLEP OG SJØTRANSPORT

Slep, flytting av utstyr, massetransport. Vi påtar oss slep av lektere og annet slep, bl.a. flytting av utstyr.

PELING / MORING

Vi utfører morings-oppdrag både til forankring av båter og brygge/bryggeanlegg. VI har den kompetansen som er nødvendig for å sikre riktige dimensjoner i forhold til belastningene, og at de legges riktig både i forhold til vær- og bunnforhold. Vi skaffer også moring hvis det er ønske om å legge den ut selv.

SØKNADER

Vi utfører hele søknadsprosessen for mudring, brygger, molo og reparasjoner knyttet til tiltak i sjø- og skjærgård. Dette inkluderer mudderprøver innhentet etter Miljødirektoratets veiledere M-350 Håndtering av sedimenter (2015) og i standarden NS-EN ISO 5667-19, analyser og rapport over sedimentene, all nødvendig dokumentasjon, situasjonskart, rapport over naturmangfold og søknader til aktuelle offentlige instanser. 

NYHET !  ROV

 

Vår ROV Oceanus Hybrid er et effektivt og kostnadsbesparende verktøy som letter dokumentasjon og planlegging. Med dette vektøyet unngår vi unødig bruk av dykkere. Kunden får også en visuel oversikt.